Zásady bezpečného online nakupování

Internetové bankovnictví bude v tomto případě pojímáno ve svém širokém významu, a to zejména coby proces umožňující nákup zboží a služeb skrze webové stránky na internetu. Hovořeno tak bude o online nakupování a postupech, jež by měly být zákazníky v souvislosti s bezpečností jejich financí dodržovány.
elektronický obchod
1. Zasílání plateb převodem z účtu
Tato možnost je v současnosti považována za jednu z nejbezpečnějších variant nakládání s virtuálními financemi, kterou lze zvolit. Při převodu platby z Vašeho na cizí účet se adresátovi zobrazí pouze informace o čísle účtu a bance, u níž je veden. Není však možné, aby se adresát podobným způsobem dobral Vašich přihlašovacích údajů do internetbankingu či údajů o Vašich platebních kartách, včetně jednotlivých PIN kódů, jež jsou k jejich užití zapotřebí.
Problém ovšem může nastat v případě, kdy se do svého bankingového účtu nepřihlašujete přímo přes stránky dané bankovní instituce, u níž jej máte vedený. Pokud máte ve zvyku nejprve stránky této instituce vyhledávat přes Google či jiný prohlížeč a teprve proklikem přes jím nabízený odkaz následně přihlašovat do svého účtu, můžete tak zbytečně ohrožovat bezpečnost Vašich přihlašovacích dat
a následně též našetřených peněz jako takových.

2. Platba kartou skrze platební bránu
Taková platba probíhá prakticky ihned (nedochází ke zpoždění mezi jejím odesláním z Vaší strany
a přijetím u adresáta, kterému je určena) po jejím zadání a je tedy rychlejší a v některých případech se může jednat o efektivnější platební volbu.
prodej on-line
Pokud však podobná brána není ošetřena způsobem, kdy po zadání údajů o své platební kartě musíte ještě zadávaný příkaz k úhradě potvrdit za pomocí SMS či emailové zprávy, jež je Vám institucí zaslána, jedná se opět o ohrožení bezpečnosti Vašich financí, a to skrze možnost budoucích plateb třetí strany, která bude využívat Vaše údaje o platební kartě bez Vašeho souhlasu či pouhého vědomí. Nastavte si proto ve svém internetbankingu nutnost potvrzování zadávaných plateb kódem SMS, jenž Vám bude pro každou jednotlivou příležitost zvlášť zasílán a snažte se vždy volit bezpečné platební brány, u nichž je takový postup před provedení samotného převodu peněž nutností.