Tvarováním k větší úrodě

Nejen bonsaje se dají tvarovat. Tento způsob úpravy lze použít i na ovocné stromy. Třeba na obyčejné jabloně. Tím nechci říci, že je potřeba mít na zahradě několik polo skroucených stromků. U ovocných stromů jde spíše než o krásu, o účelnost. Při volbě tvarů našich budoucích jabloní si musíme uvědomit:
–         kolik času můžeme později svým stromům věnovat.
–         kolik máme k dispozici místa.
–         o jaký počet stromů se bude jednat.
jablka na stromě
Jedním z druhů tvarovaného stromku je takzvané vřeteno. U něho se vytvoří kmínek, který je dlouhý půl metru. Nad ním jsou dvě až tři patra větví s plodným obrostem. Nahoře je pak jen plodný obrost. Jednotlivé výhony tvarujeme blíže k vodorovné poloze, což je asi dvacet stupňů. Při prořezávání stromků zachováváme dostatek květních pupenů a dvou až tříletých výhonů.

Dejte stromku oporu

Dalším způsobem tvarování stromků je takzvaný solax. Základem tohoto systému je tvarování výhonů k vodorovnější poloze a přirozené ohýbání větví při zatížení jablky. Jedním z dalších způsobů je polokmen. Tyto stromky jsou daleko vyšší nežli předešlé dva druhy. Plodný obrost každoročně musíme zmlazovat, aby nepřerůstal přes třicet centimetrů délky. Je důležité odstraňovat všechny výhony, které jsou poškozené škůdci a chorobami. Zdraví stromu poznáme zcela bezpečně podle toho, že má zdravé zelené listy. Základna stromku by měla být jeden až dva metry.
jablka na stromě
Přesněji by Vám poradil odborník, který určí, jakou kvalitu zeminy máte na své zahradě. Každý mladý stromek, který je nově zasazený, by měl mít oporu. Vhodný je impregnovaný kůl, ke kterému stromek přivážeme. Jestliže máme velké pěstitelské úspěchy a náš stromek tu tíhu budoucí úrody nemůže zvládnout, určitě mu nabídneme oporu i pro větve. Nejvíce zatížené větve je potřeba podepřít, aby se nezlomily a náš stromek by se zbytečně neznehodnotil.