Peníze jako cesta ke štěstí

Peníze lze obecně považovat za všeobecný ekvivalent. Prostředek směny, ale i uchovatele hodnot. Mnozí z nás v penězích vidí smysl života. Něco, co potřebujeme k tomu, abychom byli šťastní. Vyvolávají v nás pocit, že bez nich nenajdeme partnera, nepřestěhujeme se od rodičů, nevycestujeme, nezaložíme rodinu, nepostavíme dům. Peníze jsou pro mnohé z nás klíč, klíč ke spokojenému životu a všemu, čeho chceme v životě dosáhnout.
rostoucí úspory.jpg
V dnešní době je mnohem těžší se na trhu práce uchytit se vzděláním než dřív. Na rozdíl od dřívějších dob je totiž určitou samozřejmostí, že člověk umí číst, psát a počítat, že má výuční list, maturitu nebo vysokou školu. Oproti dobám dřívějším v podstatě není člověk, který by do světa dospělých vstoupil jen se základní školou. A pokud ano, je jich minimum. Lidé sice vydělávají mnohem víc než dřív, ale všechno je také mnohem dražší. Jsou jiné možnosti a životní úroveň je nastavena hodně vysoko. Úroveň, kterou jsme si sami vytvořili v naší hlavě, v nás potom může vyvolávat domnění, že pokud nemáme vlastní dům, alespoň dvě auta, tři děti, spokojeného partnera či partnerku a nejsme podnikatelé, tak vlastně nejsme úspěšní.
My sami si upravujeme žebříčky hodnot a naše požadavky, pro spokojený život, jsou mnohem větší. Čím víc máme, tím víc chceme. Sami se denně přivádíme do stresových situací. Dělá nám dobře, když vlastníme co nejvíc hmotných věcí a máme vliv na co nejvíc lidí. Ale je tohle to, co potřebujeme k životu? Spočívá právě ve vlastnictví a pocitu moci uspokojení našich potřeb?
růžová kasička.jpg
Mezi faktory, které nás svým způsobem ovlivňují, patří i životy slavných osobností a jejich majetek. Jejich vliv, propagace reklam a kampaní má za následky, že věci, které se nám nelíbí, které nepotřebujeme a nevidíme v nich užitek, se nám líbit začnou a máme pocit, že je k životu potřebujeme. Závěrem lze říci, že to jakým způsobem se rozhodneme žít, záleží je na nás. Jsme to my, kdo určuje směr, jakým se náš život bude ubírat.