Je zápůjčka úvěr? Jaký je mezi nimi rozdíl?

Peníze hýbou světem, ať se nám to líbí, nebo ne. Můžeme říkat, že pro nás nejsou důležité, faktem však je, že je potřebujeme, abychom si za ně koupili věci, které nezbytně potřebujeme k životu, jako je jídlo, oblečení či střecha nad hlavou.

Bohužel, zdaleka ne všichni jich mají dostatek k tomu, aby pokryly alespoň tyto základní potřeby. Případně si chtějí či potřebují koupit něco, co je nad jejich finanční možnosti. V takovém případě celou věc nejčastěji řeší půjčkou.

To však není tak jednoduché. V první řadě totiž máme spoustu nejrůznějších typů půjček, z nichž každá je vhodná pro jiný typ klienta. Může být tedy celkem složité vybrat tu, která bude vyhovovat právě nám.

půjčování peněz

Další věcí je fakt, že i zde bývají použity termíny, u kterých laikovi nemusí být na první pohled jasné, co vlastně znamenají. Jedním z nich je i zápůjčka. Mnoho lidí, kteří toto slovo slyšeli, si myslí, že je vlastně zápůjčka úvěr, a že lze tyto dva termíny mezi sebou libovolně zaměnit.

To však není pravda. Ačkoliv jsou si podobné, v několika důležitých ohledech se liší. Není tedy možné, abychom je kdykoliv zaměnili. Abychom poznali, který z nich použít, je potřeba pochopit, jaký přesně mají význam.

splácení půjčky

Pokud jde o úvěr, jedná se o specifický typ půjčky, kdy si od daného poskytovatele, kterým je právnická či fyzická osoba, půjčíme peníze, které jí budeme následně splácet, a to včetně předem stanoveného úroku. Je zde podepsána smlouva o úvěru.

Co se zápůjčky týče, ta pokrývá veškeré půjčení peněz. Je jedno, zda je úrokové či bezúročné, zda je mezi fyzickou či právnickou osobou, zda je účelové či nikoliv. Úvěr je tedy jednou z částí zápůjčky, avšak zápůjčka rozhodně není jen úvěr.

Tento rozdíl je dobré si uvědomit především ve chvíli, kdy si chceme půjčit peníze a máme podepsat smlouvu. Umožní nám to tak prohlédnout některé kličky.