Co si představit pod pojmem „startup“?

S výrazem „startup“ nebo také „start-up“ se v současnosti setkáte opravdu na každém rohu. Co to tedy vlastně znamená? Jedná se o podnikatelský subjekt (firmu), která je nově založena, rychle se vyvíjí a projevuje velký potenciál. Neexistuje ovšem žádná mezinárodní definice, která by přesně tento pojem vysvětlila, a tak si jej různé státy různě definují. V podstatě se jedná o nově založenou firmu, která se nachází ve fázi tvorby podnikatelského záměru. Cílem takového startup je co nejrychleji vyrůst v rentabilní a stabilní společnost.

muž a nástěnka

Jaké jsou tedy důležité vlastnosti startupů?

Zejména se musí jednat o nově založenou společnost, která se vyvíjí či hodlá vyvíjet a rozvíjet rychlým tempem. Další z důležitých vlastností jsou nízké počáteční náklady a ve většině případů se jedná o technologické společnosti. Současně je ale třeba při takovémto startu myslet na vyšší rizikovost tohoto způsobu podnikání.
práce na počítači

Životní fáze startupu

Každý ze startupů prochází přibližně čtyřmi životními fázemi. Jedná se o tyto etapy:

1.       Early stage – V této fázi zatím existuje pouze podnikatelský nápad, nikoliv organizační struktura. Lidé se v tomto směru snaží cílit na inovativní nápady či na zaplnění tzv. díry na trhu.

2.       Seed stage – Tato fáze podnikání probíhá v době, kdy je již firma založena a jejím hlavním cílem je uvedení nových výrobků či služeb na trh.

3.       Growth – V „growth fázi má již společnost na trhu své výrobky a začíná se orientovat na zisk a rozšiřování a růst společnosti.

4.       Startup – V poslední fázi má společnost již jasnou struktura, pokračuje v rozšiřování a snaží se naplnit své vize. Pokud se toto splní, tak firma přestává být startupem a stává se klasickou společností.

Rok 2016 byl pro vznik startupů zlomový, objevilo se jich na celosvětovém trhů obrovské množství. V České republice nalezneme velmi úspěšné startup firmy, kterým se říká tzv. unicorns (jednorožci). Jedná se například o společnost Rohlík.cz, Kiwi.cz, STRV nebo TeskaLab.

Je zřejmé, že založení startupu je riskantní, nicméně pokud budete mít originální a inovativní nápad a zaujmete sponzory, může tento nápad přerůst v obrovskou a vysoce ziskovou společnost!